Pridelava

Nahajamo se ob vznožju Vinskega vrha (Vimperga) v Savinjski dolini, ki je in še slovi tudi kot zelo dobra vinogradniško-sadjarska lega.
Tukaj se nahaja tudi naš sadovnjak, ki je eden večjih visokodebelnih travniških sadovnjakov v tem koncu Slovenije.
Drevesa dosegajo častitljivo starost, 100 let in več.

Nekatera drevesa so neposredni potomci dreves, katerih jabolka in izdelke so uživali na cesarskih dvorih po Evropi!
V letinah pridelamo več kot 50 ton sadja starih avtohtonih vrst!

S pomlajevanjem (rezjo) in dosaditvijo novih sadik avtohtonih sort želimo ohranjati biološko polnost, bogat okus jabolk, ki so bila cenjena povsod po cesarstvu, tudi v naših sokovih.

Naš sadovnjak ni bil nikoli tretiran s škropivi v vsej svoji več kot 100 letni zgodovini.
Malo je takšnih sadovnjakov, ki niso bili nikoli tretirani s škropivi v Evropi!!!

Ta zaklad skrbno vzdržujemo in negujemo za prihodnje rodove!